Klauzula Informacyjna

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu kontaktu z przedstawicielem, Rimset Sp. z o.o., jednocześnie oświadczam iż zapoznałem / zapoznałam się z klauzulą informacyjną

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia E L 119 z 04.05.2016) informuję, iż:

 

  1. Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy
  2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Firma Rimset Sp. z o.o. ul. Tadeusza Kościuszki 7/5, 57-320 Polanica-Zdrój, NIP: 883 185 93 09 KRS: 0000597051
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu korzystania z usług noclegowych / usług turystycznych
  4. - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  5. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa
  6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 lat
  7. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzanie oraz prawo do przenoszenia danych
  8. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego